Geus van het jaar

Tijdens de algemene jaarvergadering van woensdag 5 oktober 2011 is op initiatief van de muziekcommissie bestaande uit : Arie van der Weide, Guus Oosting en
Jan Westerhuis het voorstel gelanceerd jaarlijks te komen tot de nominatie en verkiezing van “De Geus van het jaar”.
De verkiezing zal jaarlijks plaatsvinden tijdens de algemene jaarvergadering en de titel wordt dan toebedeeld aan het lid, die zich het afgelopen seizoen enorm heeft ingezet voor de vereniging.
De titel geldt dus voor een jaar en een lid kan 1 x in de 3 jaar voor deze titel worden genomineerd.
Het voorstel is zowel door het bestuur als de leden unaniem positief ontvangen.

DobbenVoor “De Geus van het jaar” 2011 – 2012

Kees Dobben, de secretaris van de vereniging , die deze toch wel onverwachtse waardering met luid applaus kreeg toebedeeld.

 

 

Jan Singer overledenVoor “De Geus van het jaar” 2012 – 2013

Jan Zinger, dit vanwege zijn bestuurslidmaatschap in de jaren 1999 t/m 2012 en daarnaast de vele “klusjes”, die hij voor de vereniging heeft gedaan.  In het bestuur is hij al die jaren een toegevoegde waarde geweest en bovendien een plezierig man om mee samen te werken  met een eigen mening.

 

Voor “De Geus van het jaar” 2013 – 2014

Eite Stokker, mede-oprichter van het koor en vanaf het begin penningmeester en tevens nog deelnemend aan diverse commissies werd voor zijn inzet voor het koor als blijk van waardering een fles met      inhoud overhandigd.

 

Boer-de-KVoor “De Geus van het jaar” 2014 – 2015

Karel de Boer ,de geluidstechnicus van het koor werd voor zijn tomeloze inzet en kundigheid m.b.t. de geluidsvoorziening als blijk van waardering een fles met inhoud overhandigd.

 

NijsinghVoor “De Geus van het jaar” 2015 – 2016

Jan Nijsingh,  als bestuurslid van het koor en uit dien hoofde verricht hij vele werkzaamheden en maakt tevens deel uit van de “opbouwploeg” bij de diverse optredens. Als blijk van waardering werd hem een streekprodukt overhandigd. Jan was er van onder de indruk en bedankte de aanwezigen voor de altijd prima samenwerking en gaf verder aan er niet van te houden in het zonnetje te worden gezet.

Albert Zwolle

“Geus van het jaar 2016/2017” Albert Zwolle:
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van ons koor op woensdag 16 november
2016
werd ons lid Albert Zwolle verkozen tot “Geus van het jaar 2016/2017”.
Deze verkiezing vloeide voort uit het feit, dat Albert wekelijks 2
mede-leden van huis
ophaalt en weer terugbrengt, zodat beide leden ondanks dat ze niet meer auto
rijden
de repetities en optredens nog kunnen bezoeken.
Albert namens alle leden bedankt hiervoor en gefeliciteerd met de
uitverkiezing !!
Als blijk van waardering werd door muziekcommissielid Jan Westerhuis een
flesje met inhoud overhandigd hetgeen werd bekrachtigd met een applaus.

Gezinus Zwiers

Geus van het jaar.2017/2018. Gezinus wordt tot Geus van het jaar verkozen, daar hij bereid was om,na het plotseling overlijden van penningmeester Eite Stokker, als ad interim secretaris, en na de ledenvergadering als secretaris in het bestuur plaats te nemen. Als dank wordt hem een fles met inhoud overhandigd.

 

 

Jan Schipper

Geus van het jaar.2018/2019. Jan wordt tot Geus van het jaar verkozen. Jan is vanaf het begin een trouw lid van het koor. Gezien zijn mindere gezondheid van de laatste jaren, bezoekt hij toch elke week weer de repetitie. Sommige optredens moet hij helaas voorbij laten gaan.